KONTENEROWY SYSTEM OPAKOWAŃ DO STERYLIZACJI STERI SET
producent firma: WAGNER GmbH

SteriSet to nowoczesny system kontenerów z lekkiego aluminium do sterylizacji parowej, przechowywania, transportu oraz aseptycznej prezentacji narzędzi, bielizny i środków opatrunkowych.

Następujące rozwiązania zastosowane w kontenerach systemu SteriSet wyróżniają go spośród innych systemów kontenerowych:

 • Wymiana czynnika sterylizującego między wnętrzem kontenera a komorą autoklawu zachodzi przez stanowiące barierę biologiczną trwałe zawory ciśnieniowo - próżniowe.
 • Podwójna pokrywa - zewnętrzna pokrywa ochronna stanowi integralną część kontenera.
 • System automatycznego plombowania kontenera ThermoLoc.
 • Zawór do odprowadzania nadmiaru kondensatu.

Zbudowany ze stali szlachetnej a znajdujący się w pokrywie wewnętrznej kontenera zawór składa się z dwóch części otwierających się w autoklawie na skutek różnicy ciśnień. Jedna część otwiera się pod wpływem podciśnienia i umożliwia opróżnienie kontenera z powietrza (w pierwszej fazie sterylizacji) lub pary nasyconej (pod koniec sterylizacji). Druga część zaworu otwiera się pod wpływem nadciśnienia i umożliwia wypełnienie kontenera czynnikiem sterylizującym (parą).

Po zakończeniu procesu sterylizacji obie części pozostają szczelne. Wyższość technologii zaworowej nad filtrową wynika z następujących czynników:

 • osłonięty zewnętrzną pokrywą ochronną zawór jest odporny na uszkodzenia mechaniczne,
 • wykonany ze stali szlachetnej zawór jest odporny na działanie wilgoci (wilgotny filtr może stać się podłożem dla kolonizacji drobnoustrojów oraz ich przenikania do wnętrza kontenera)
 • zawór ciśnieniowy jest bezobsługowy - nie wymaga nakładów związanych z wymianą filtrów - powoduje oszczędność środków finansowych oraz pracy personelu.

Zawór ciśnieniowy

Najważniejszą cechą opakowania sterylizacyjnego jest - oprócz konieczności umożliwienia skutecznej sterylizacji - utrzymanie już uzyskanej sterylności aż do momentu otwarcia. Odpowiada za to z jednej strony jakość bariery biologicznej, a więc w przypadku kontenerów do sterylizacji systemu SteriSet zawór ciśnieniowy, z drugiej zaś strony rodzaj zastosowanego zabezpieczenia biobariery przed niepożądanym wpływem otoczenia.

Podwójna pokrywa

Kontenery do sterylizacji systemu SteriSet wyposażone są w dodatkową pokrywę zewnętrzna, chroniącą zawór przed:

- mechanicznym uszkodzeniem podczas transportu i obsługi,
- przemoczeniem pod wpływem zewnętrznej wilgoci lub działania kondensatu,
- podwyższoną ilością kurzu i zawartych w nim drobnoustrojów podczas
  długotrwałego przechowywania lub "brudnego" transportu.

System automatycznego plombowania ThermoLoc

Istotnym czynnikiem bezpieczeństwa przy używaniu zawartości kontenera jest pewność, że nie doszło do jego przypadkowego otwarcia. Plombowanie opakowań kontenerowych wymaga zazwyczaj stosowania jednorazowych plomb. Kontenery SteriSet wyposażone są w zintegrowany z pokrywą system automatycznego plombowania ThermoLoc. Kontener plombuje się samoczynnie podczas sterylizacji w temperaturze 110oC. Rozwiązanie to pełni jednocześnie funkcję zamka, "fizycznego indykatora" przejścia kontenera przez cykl sterylizacyjny oraz wskaźnika, że kontener nie był otwierany. W przypadku systemu Thermoloc jesteśmy wolni od kosztów z tytułu zakupu plomb jednorazowych.

Zawór do odprowadzania nadmiaru kondensatu

Im większy ciężar ładunku kontenera, tym większe prawdopodobieństwo, że po sterylizacji pozostanie w kontenerze wilgoć. Jeżeli waga ładunku przekroczy 8,5 kg lub warunki sterylizacji są niewłaściwe (wilgotna para, niekorzystny załadunek komory), w miejsce wersji standardowej z zamkniętym dnem można zastosować kontenery z zaworem do odprowadzania nadmiaru kondensatu. Jest to zawór umieszczony w najniższym punkcie dna kontenera, sterowany termicznie i otwierany podczas sterylizacji w autoklawie po osiągnięciu temperatury 130oC, pozwalając na odpływ zgromadzonego kondensatu na zewnątrz kontenera. W fazie suszenia - gdy temperatura spada poniżej 110oC - zawór zostaje szczelnie zamknięty. Rozwiązanie to daje gwarancję doskonałego wysuszenia nawet bardzo ciężkich ładunków.

System SteriSet można zestawiać indywidualnie - odpowiednio do potrzeb. Kontenery dostępne są w 3 podstawowych długościach (1, 3/4, 1/2), 5 wysokościach, z biobarierą w postaci zaworu lub filtra, z systemem automatycznego plombowania ThermoLoc lub przystosowane do konwencjonalnego plombowania. Jako uzupełnienie oferty proponujemy małe kontenery SteriSet o takim samym wzornictwie, lecz innych - mniejszych - wymiarach. Ponadto proponujemy duży wybór wyposażenia dodatkowego:

 • kosze ze stali szlachetnej do narzędzi,
 • wkładki silikonowe do delikatnego instrumentarium,
 • stoły, szafy i wózki transportowe,
 • plomby jednorazowego użytku,
 • indykatory.

Nowoczesna konstrukcja i technologia produkcji oraz wysoka jakość wykonania gwarantują długoletnią bezawaryjną eksploatację.
Kontenerowy system opakowań do sterylizacji SteriSet został nagrodzony złotym medalem na Międzynarodowym Salonie Medycznym SALMED oraz medalem Niemieckiego Towarzystwa na rzecz Bezpiecznych Produktów Medycznych "Złote SMM 1998".

Masz pytanie skontaktuj się z naszym doradcą:  Edyta Słabolepsza przetargi@anmed.com.pl